Sale
  • Off the Ground Navy Floral Print Kimono

Off the Ground Navy Floral Print Kimono

Sorry, currently out of stock

Off the Ground Navy Floral Print Kimono

  • Model is 4'11
  • Kimono is one size